ELEKTRİK ELEKTRONİK TAAHHÜT

Enerji ve telekomünikasyon günümüz dünyasında hayatın vazgeçilmez unsurları halindedir. Dünyadaki Elektrik & Elektronik alanında görülen hızlı gelişmeler tüm enerji kullanıcılarını bu yönde değişime yenilenmeye zorlamaktadır. Bu yapılanmalara paralel olarak Elektrik & Elektronik alanında oluşan kendi konusunda özel ve uzmanlık gerektiren haberleşme, otomasyon, veri merkezi, enerji yönetimi kontrolü (SCADA) ve benzeri birçok yapılanmalar zorunluluk haline gelmiştir. Oluşan tüm bu yeni yapılanmalar doğrultusunda elektrik enerjisinin yoğun olarak kullanıldığı endüstriyel alanlarda enerjiyi verimli kullanmak rekabet ortamında eşit şartlarda yarışabilmek için, modernizasyon zorunlu hale gelmiştir.

Meydana gelen bu değişimler ve oluşumlar doğrultusunda SİSEL Elektrik & Elektronik olarak tesislerin operasyon sistemlerine uygun, ihtiyaç görünün tüm Elektrik & Elektronik altyapı ve üst yapı sistemlerinin projelendirme tasarımı ve sahada uygulanması konusunda hizmet sunmaktayız. Birçok farklı sektördeki müşterilerimizin tamamı %100 müşteri memnuniyeti ilkesinden ayrılmadığımız için sadık müşteri programımıza dâhil olmuşlardır.

Enerji temininden başlayarak, orta gerilim (OG) güç merkezlerinin, alçak gerilim (AG) dağıtım sistemi, aydınlatma ve kuvvetli akım sistemleri tasarımı, projelendirilmesi ve hazırlanan projeye uygun karşılaştırmalı maliyet analizleri oluşturulur. Yapılan tüm avan çalışmalarda sistemim optimum çözümleri ve gerekli görüldüğü yerlerde alternatif projelendirme çözümleri yapılmaktadır. Projeler ve maliyet analizleri ile ilgili karşılıklı yapılan görüşmeler doğrultusunda mutabık kalınan sistemler için ulusal ve uluslararası kanun ve yönetmeliklerin gerektirdiği normlara uygun olarak hazırlana uygulama projeleri ile imalata başlanır. 

Tüm bu ön hazırlık ve imalat aşamalarında müşterilerimize hızlı, kesin ve doğru çözümler iletmek asıl hedefimizdir. Yaptığımız iş programları temrinlerine sadık kalarak taahhüt edilen tarihte anahtar teslim projeler bitirmekteyiz. 

Firmamız, Ticari yapılar, Alışveriş merkezleri, Otel ve Turistik tesisler, Marketler, Hastaneler, Özel konutlar ve Endüstriyel Tesisler Liman tesisleri gibi çeşitli işlevlerde
her tür yapı için aşağıda belirtilen alanlarda Elektrik Taahhüt hizmeti verir.

 


•    Orta gerilim tesisatı

•    Alçak gerilim dağıtım sistemi 

•    Yedek güç sistemleri (Jeneratör UPS)

•    Bina otomasyon sistemi 

•    Aydınlatma otomasyonu sistemi

•    Dâhili aydınlatma sistemi

•    Acil aydınlatma sistemi 

•    Harici aydınlatma sistemi 

•    Priz dağıtım sistemi 

•    Topraklama sistemi 

•    Kompanzasyon sistemi

•    Yıldırımdan korunma sistemi

•    Yapısal kablolama data sistemleri

•    Telefon / Haberleşme & Data sistemi 

•    Yangın ihbar ve alarm sistemi 

•    Seslendirme sistemi (acil anons) 

•    Kapalı devre TV sistemi (CCTV) 

•    Güvenlik ve kartlı geçiş sistemi 

•    Uydu TV sistemi

•    Tehlikeli saha sınıflandırmasına uygun elektrik projeleri

 

Elektrik projeleri, mimari projesi hazırlanmış yapıların şartnameye, yapının sahibi ile mimarın isteklerine, kullanıcı ihtiyaçlarına ve yapının işlevine uygun olacak şekilde ön proje, uygulama projesi ve son durum projesi olarak hazırlanır.

Projenin gerektirdiği mühendislik hesapları, tüm detay projeler, keşif özeti ve icmali, malzeme marka listesi, birim fiyat tarifleri ve teknik şartnameler sürecin bir parçası olarak proje tasarım grubu tarafından hazırlanır.

Taahhüdümüzde olan hiçbir işimizde geç teslimat yapılmamış, tasfiye işlemine başvurulmamış ve kanuni uyuşmazlık durumu meydana gelmemiştir. Tüm işlerimiz zamanında ve eksiksiz olarak teslim edilmiştir.